* anger obligatoriska uppgifter.

Beställare / Kontaktperson

1. Fyll i samtliga upppgifter i de olika vyerna. Du kan när som helst klicka på SPARA för att spara det du fyllt i för att kunna fortsätta senare.

Beställare eller kontaktperson för beställningen är den som vi håller kontakt med och skickar handlingar till. Beställare och köpare av lagerbolaget behöver inte vara samma person.

Fakturan för lagerbolagets kostnader ställs normalt till det nya bolaget. Om det nya bolaget ingår i en koncern kan fakturamottagaren vara ett annat koncernföretag t.ex. moderbolaget.

Redan kund hos oss?

Om du har beställt lagerbolag hos oss innan kan du logga in så fylls fälten i det här steget i automatiskt!

Kontaktperson Ange vem vi skall hålla kontakt med rörande beställningen. E-post eller annan information kommer sändas till kontaktpersonen.

Faktura för kostnaderna skall ställas till * Faktura för kostnaderna skall ställas till Ange till vem fakturan skall ställas. Fakturan sänds dock tillsammans med övriga dokument till kontaktpersonen. Namnet på fakturan avgör bl.a. vem som har rätt att dra av kostnaden och moms.